Visi & Misi Unit Bimbingan dan Kaunseling


Warning: Illegal string offset 'size' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2274

Warning: Illegal string offset 'default' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2275

Warning: Illegal string offset 'alt' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2276

VISI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL, PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH.

 

MISI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
  • Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
  • Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling.
  • Memberikan  pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.
  • Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.

 

 

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *