Sejarah


Warning: Illegal string offset 'size' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2274

Warning: Illegal string offset 'default' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2275

Warning: Illegal string offset 'alt' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2276

Selamat Datang

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling SK Ledang telah melalui beberapa perubahan termasuklah guru bimbingan dan kaunseling juga bilik bimbingan dan kaunseling.

Guru bimbingan dan kaunseling SK Ledang yang pertama adalah En. Mohamed Fadzil Bin Abdul Shaer sehinggah Jun 2012 dan kini diteruskan oleh Pn. Naimah Binti Ahmadi bermula Jun 2012 sehingga sekarang.

Bilik bimbingan dan kaunseling telah mengalami beberapa perubahan dan perpindahan. Bermula di blok Pendidikan Khas, berpindah ke blok bersebelahan Bilik BOSS, kini telah berpindah ke bilik kelas bersebelahan tahun 3 Cemerlang. Berasal daripada Bilik Moral telah bertukar menjadi Bilik Bimbingan dan Kaunseling.

Kini lokasi yang lebih stategik iaitu satu aras dengan pejabat, bilik guru, dan bilik pemulihan khas juga berada di tengah-tengah kelas murid, diharap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling lebih mudah dilaksanakan.

Diharapkan semua murid mendapat peluang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling samada:

  1. Kaunseling Individu
  2. Kaunseling Kelompok
  3. Bimbingan Individu
  4. Bimbingan Kelompok

Bilik Kaunseling Individu

Bilik Kaunseling Individu

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *