Perancangan Strategik


Warning: Illegal string offset 'size' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2274

Warning: Illegal string offset 'default' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2275

Warning: Illegal string offset 'alt' in /home/skledan6/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 2276

SK LEDANG, TANGKAK

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 – 2016)

 
BIDANG: AKADEMIK
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Peratus Kelulusan Seuatu Mata Pelajaran yang Rendah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan bilangan murid yang mendapat A serta penurunan peratus lulus UPPM dan UPSR

 1. Daya / kemahiran mengingat murid masih lemah

 

 1. Minat murid terhadap sesuatu mata pelajaran masih kurang

 

 

 1. Kemampuan murid berdikari dan berdisiplin dalam mengulangkaji pelajaran secara berdendirian

 

 1. Sikap murid yang tidak menjadikan belajar sebagai rutin

 

 

 1. Bilangan murid yang mendapat A dalam mata pelajaran menurun dan peningkatan bilangan murid gagal dalam beberapa mata pelajaran

 

 

 1. Daya mengingat yang lebih baik di kalangan murid

 

 1. Murid minat dan seronok belajar serta proses penerimaan ilmu yang efektif

 

 1. Murid mampu berdikari dan berdisiplin dalam mengulangkaji pelajaran secara berdendirian

 

 

 1. Meningkatkan peratus kelulusan semua mata pelajaran dalam semua peperiksaan

 

 1. Meningkatkan bilangan murid yang mendapat A serta meningkatkan peratus lulus dalam UPPM dan UPSR khususnya

 

 

 

 

 1. Bengkel / ceramah / seminar / bimbingan kelompok

1.1.  Kemahiran membaca

1.2.  Kemahiran mencatat nota

1.3.  Kemahiran pengurusan masa

1.4.  Kemahiran mendengar

1.5.  Kemahiran mengingat

1.6.  Kemahiran menjawab soalan

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Program Gerak Gempur

 

 1. Program Smart Learning semasa sesi bimbingan kelas (kelas relief)

 

 

 

 
BIDANG: KERJAYA
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Minat dan kerjaya impian tidak menjadi pendorong utama murid untuk mencapai kejayaan dalam hidup
 1. Kurang pendedahan berkaitan sesuatu kerjaya

 

 

 

 

 

 

 

 1. Murid tidak diberi peluang dan bimbingan memilih kerjaya berdasarkan minat

 

 1. Kurangnya pendedahan berkaitan pelbagai jenis kerjaya

 

 1. Murid cenderung untuk bercita-cita sebagai guru, polis, tentera dan doktor.

 

 1. Kurangnya program yang membina minat murid dalam sesuatu kerjaya

 

 

 

 

 1. Mendedahkan murid mengenai seuatu kerjaya dan menggalakkan murid menjadikan kerjaya idaman sebagai pendorong murid untuk berjaya di dalam pelajaran.

 

 1. Memberi peluang dan bimbingan kelada muriduntuk memilih kerjaya idaman

 

 1. Mendedahkan murid dengan pelbagai jenis kerjaya masa kini

 

 1. Menambah kecenderungan murid terhadap pelbagai jenis kerjaya lain.

 

 1. Membuat program yang dapat memupuk minat murid mengenai sesuatu kerjaya

 

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Lawatan

 

 1. Tayangan video

 

 1. Model kerjaya

 

 1. Motivator muda

 

 1. Buletin B&K

 

 
 
BIDANG: PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Murid gagal berkomunikasi dengan baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 90% murid tahap 2 tiada kemahiran berkomunikasi

 

 1. Penggunaan kata kesat dan tidak bermoral berleluasa di kalangan murid.

 

 1. 45% murid gagal memupuk budaya menghormati guru dan rakan serta kurang mengamalkan nilai-nilai murni.

 

 1. 50% murid dapat berkomunikasi dengan baik

 

 1. Semua murid berkomunikasi dengan baik dan berhemah

 

 

 1. Semua murid mengamalkan sikap dan budaya menghormati guru dan rakan serta mengamalkan nilai-nilai murni.

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Pelaksanan kempen kasih sayang.

 

 
Salah laku di kalangan remaja dan konflik peralihan zaman kanak-kanak kea lam remaja.
 1. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan serta tidak menjaga batas

 

 1. Isu-isu yang melibatkan masalah seksual
 2. Murid dapat mengawal batas pergaulan
 

 

 

 1. Murid tidak melakukan masalah disiplin terutamanya berkaitan masalah seksual

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Kaunseling individu

 

 1. Kaunseling kelompok

 

 1. Jalinan kerjasama bersama Panitia Pendidikan Islam
 
BIDANG: KEKELUARGAAN DAN KEIBUBAPAAN
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Murid tidak menguruskan masa dengan bijak ketika di rumah

 

60% murid gagal menyiapkan kerja rumah

 

Ibu bapa mudah menyalahkan pihak sekolah / guru

 

 1. Murid tidak belajar / kurang mengulangkaji pelajaran di rumah

 

 1. Ibu bapa tidak membantu dan membimbing anak-anak menyiapkan kerja rumah

 

 1. Jika berlaku permasalahan anak-anak di sekolah, ibu bapa mudah menyalahkan sekolah / guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Murid mengurskan masa dengan bijak semasa di rumah

 

 1. Ibu bapa membantu dan membimbing anak-anak menyiapkan kerja rumah

 

 

 

 1. Ibu bapa bersedia berbincang dengan pihak sekolah berkaitan permasalahan yang dihadapi anak-anak mereka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ceramah keibubapaan

 

 1. Khidmat konsultasi keibubapaan
 
BIDANG: PERIBADI DAN PEMBANGUNAN DIRI
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Murid tidak minat belajar

 

 

 

 

Pengawas sekolah tidak menjalankan tugas dengan berkesan

 

 

 

 

Ketua kelas dan penolong ketua kelas gagal berfungsi dengan baik

 

 

 

Murid yatim dan fakir miskin merasa rendah diri dan serba kekurangan

 

 

 

 

 1. Murid tiada dorongan atau minat yang berterusan untuk belajar

 

 1. Aduan / rungutan guru mengenai segelintir pengawas yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan melanggar disiplin

 

 1. Optimumkan peranan ketua kelas dan penolong ketua kelas

 

 

 

 1. Murid berasa rendah diri dan kekurangan diri akibat kemiskinan serta tidak mempunyai ibu atau bapa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Murid sentiasa bermotivasi dan minat untuk belajar

 

 

 1. Mantapkan dan penambahbaikan fungsi serta peranan pengawas di sekolah

 

 

 

 1. Semua ketua kelas dan penolong ketua kelas yang dilantik melakukan peranan dengan sepenuhnya

 

 1. Murid berasa yakin diri dan tidak menganggap kemiskinan dan ketiadaan ibu bapa sebagai penghalang untuk mereka berjaya

 

 

 

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Kursus kepimpinan pengawas, pengawas PSS, ketua kelas dan penolong ketua kelas

 

 1. Perjumpaan bersama pengawas seminggu sekali

 

 1. Mengadakan program khas bersama anak yatim dan miskin

 

 1. Mengadakan sesi kaunseling individu terhadap murid yang baru kematian ibu bapa

 

 1. Mengadakan sesi kaunseling kelompok terhadap anak yatim dan fakir miskin

 

 
BIDANG: KES DISIPLIN
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Pelanggaran disiplin sekolah
 1. 20% murid melanggar peraturan disiplin sekolah.

 

 

 

 1. Peningkatan bilangan kes disiplin dalam kalangan murid

 

 

 1. Sebilangan murid lewat ke sekolah

 

 1. Semua murid SK Ledang sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah

 

 1. Penurunan bilangan kes disiplin yang dilakukan murid

 

 

 1. Murid datang awal ke sekolah

 

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Sesi kaunseling individu dan kaunseling kelompok diberikan setelah murid yang melakukan kesalahan disiplin dikenakan tindakan disiplin.

 

 1. Program Ikatan Kasih yang berfokuskan murid kelas Cemerlang (C)

 

 1. Program pemantapan disiplin dengan kerjasama Unit HEM dan Unit Disiplin

 

 1. Tindakan terhadap murid lewat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIDANG: PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Kadar penagihan dadah di Malaysia meningkat setiap tahun
 1. Semua murid terdedah dan berisiko penyalahgunaan dadah

 

 

 1. 1% murid pernah mencuba menghisap rokok

 

 

 1. Semua murid mempunyai jati diri serta memupuk rasa bendi kepada dadah.

 

 1. Murid berpengetahuan mengenai bahaya rokok dan dadah

 

 1. Murid faham kesan dan akibat ketagihan rokok dan dadah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Minggu Sambutan Anti Dadah

 

 1. Bimbingan dan kaunseling kelompok
 
BIDANG: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Maklumat mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tidak disampaikan secara menyeluruh

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggapan bahawa bimbingan dan kaunseling adalah penyelesai masalah

 

 

 

 

Pergantungan klien (murid) terhadap guru bimbingan

 

 

Kes disiplin terus dirujuk kepada guru bimbingan tanpa melalui HEM atau guru disiplin terlebih dahulu

 1. Kekangan masa.

 

 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling diberi kelas gentian tetap dan waktu relief yang melebihi 3 waktu dalam seminggu

 

 1. Sesi kaunseling tidak dapat dijalankan mengikut jadual

 

 1. Rungutan segelintir guru bahawa murid masih tidak berubah setelah sesi kaunseling dijalankan

 

 

 

 1. Klien sering bergantung kepada guru bimbingan tanpa ada inisiatif untuk menjaga diri sendiri

 

 1. Segelintir guru terus merujuk kepada guru bimbingan apabila murid melakukan pelanggaran disiplin sekolah.
 2. Semua guru dapat bekerjasama dengan guru bimbingan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Semua guru yakin dengan tugas guru bimbingan serta faham bahawa membentuk manusia adalah suatu proses yang panjang dan rumit.

 

 1. Klien mempunyai jati diri yang kuat dengan berdikari dan berpegang kepada prinsip hidup

 

 1. Kerjasama yang padu daripada guru HEM dan guru disiplin sekolah.

 

 

 

 

 1. Melaksanakan Modul Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan dalam sesi bimbingan kelompok

 

 1. Edaran brosur bidang tugas dan tanggungjawab guru bimbingan dan kaunseling

 

 1. Kerjasama yang erat dengan semua guru

 

 1. Memantapkan sesi kaunseling individu dan kaunseling kelompok

 

 1. Mengedarkan boring rujukan sesi kaunseling di bilik guru untuk memudahkan guru merujuk murid yang memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
 
 
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *